OVER PSYCHOSYNTHESE

De grondlegger van Psychosynthese is de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974). Assagioli gaat uit van heel de mens.

Psychosynthese biedt handvatten en methodieken om weer in contact te komen met wie je werkelijk bent. Door allerlei ervaringen in het leven (soms nog uit je kindertijd) kun je het contact met die kern, kwijt zijn geraakt.

Je hebt overlevingspatronen ontwikkeld die naar voren komen in onze dagelijkse leven. Deze patronen worden in psychosynthese subpersonen genoemd.

Enkele subpersonen zijn:

De criticus

Deze laat je voortdurend weten wat je verkeerd doet, hoe je tekort bent geschoten, welke fouten je hebt gemaakt en hoe weinig er van deugd.

De pleaser

zorgt er voor dat je je altijd zo gedraagt dat iedereen je aardig vindt en dat niemand zich aan je ergert. Hij is een expert in het aanvoelen van wat andere mensen nodig hebben.

De perfektionist

Legt de lat hoog en rust niet totdat alle puntjes op de i staan. Hij heeft een ideaalbeeld hoe je eruit zou moeten zien en hoe je moet handelen, en wil dat je te allen tijde aan dat ideaal voldoent. Het is hard werken voor de perfektionist.

Als een subpersoon overheersend wordt, wordt je keuzevrijheid en gedragsmogelijkheden ingeperkt.

Subpersonen zijn rollen die je al gaande het leven jezelf hebt eigen gemaakt. Vergelijk het met rollen die je speelt, innerlijke toneelspelers; of zie het als de muzikanten van jouw handelen.

Subpersonen zijn verbonden met het HO, de mogelijkheden die je hebt, en het LO, dat wat je vergat maar wat er wel is.

Ieder mens heeft veel van die subpersonen.

Elke subpersoon heeft echter ook een kwaliteit in zich.

  • De pleaser is gevoelig, flexibel, vriendelijk.
  • De perfectionist kent zorgvuldigheid en kwaliteit.
  • De criticus is helder en vaak wijs.

Het herkennen, erkennen en verkennen van de subpersonen maakt de kwaliteiten vrij en meer toegankelijk. Daardoor ontstaat evenwicht, krijg je als mens meer grip op jezelf en kun je je subpersonen bewuster aansturen.

Je komt dichter bij je kern waar je ervaart dat het leven “mogen”is en geen moeten. Er ontstaat bewustwording en heling.

Psychosynthese
PRAKTIJK HET OOSTEN

Een plek voor:

Rust, Reflectie, Steun, Onderzoek, Inzicht en Compassie.

NEEM CONTACT OP →